Kerkbestuur

Het bestuur van Pinkstergemeente De Nieuwe Weg Rotterdam bestaat uit 5 leden: voorzitter (voorganger), penningmeester, secretaris en 2 algemene leden.

Contactgegevens
Postadres: Chrysant 7, 2925 EG Krimpen aan den IJssel
Website: http://www.pinkstergemeentedenieuwewegrotterdam.com
E-mail: k.de.nieuwe.weg@gmail.com