COVID-19

Vanaf zondag 5 juli kunt u als gemeentelid/bezoeker de diensten bijwonen op onze locatie aan de Wilgenplaslaan te Rotterdam-Schiebroek.

Wij als gemeente zullen de richtlijnen volgen die vanuit het RIVM opgelegd zijn. Een van de belangrijke richtlijnen is dat er een protocol opgesteld dient te worden en een gebruiksplan voor de gemeenteleden/bezoekers.

Protocol: Hierin staat beschreven welke gedragsregels er gehanteerd worden voor het bijwonen van de erediensten. Tevens staat er beschreven hoe u zich kunt aanmelden om de dienst bij te wonen. De uitgebreide versie staat beschreven in het gebruiksplan.

Gebruiksplan: Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.