Financiën

Uw giften zijn welkom op NL65 INGB 0004-052674, Pinkstergemeente De Nieuwe Weg te Rotterdam

ANBI