Fun for kids

Kinderen vervullen een belangrijke rol binnen het Koninkrijk van God. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat de kinderen onderwezen
worden aan de hand van Gods woord.

Elke zondag tijdens de dienst is er gelegenheid voor de kids om naar hun eigen kinderdienst te gaan.

Tijdens deze diensten zullen de kinderen onderwezen worden aan de hand van Bijbelverhalen, werkstukjes en muziek.

Daarnaast leren de kinderen ook hoe ze met elkaar om moeten gaan volgens het woord van God.

 

De mensen probeerden kinderen bij Hem [Jezus] te brengen om ze door
Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus
dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen
bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort
toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind
openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op
te leggen.

© Copyright 2017