Missie en visie

Missie en visie Pinkstergemeente De Nieuwe Weg

Aanbidden
Avondmaal
Opdragen van kinderen
Dopen
Dienstbaarheid
Discipelschap
Evangelisatie
Gemeenschap

Jezus laten zien in je persoonlijke leven, getuigen tot redding van zielen. De gemeenteleden te onderwijzen over zonde en het belijden daarvan om zo Jezus als persoonlijke verlosser te ontvangen in hun hart, zodat zij een gezonde relatie met Jezus en mensen kunnen ontwikkelen.

Dit door middel van:
Erediensten
Onderwijs
Ondersteunende bedieningen
Pastoraat
Diaconie
Evangelisatie

Voor vragen kunt u mailen naar: k.de.nieuwe.weg@gmail.com

 

‘Ik zelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER.’
Ezechiël 34:15