Statuten

Hier kunt u de statuten van Kerkgenootschap De Nieuwe Weg inzien:

STATUTEN KERKGENOOTSCHAP 2018